Telerehabilitering med Lek deg Frisk

Ekstern pasientovervåking

Personlige økter

Sesjon kvantifisering og analyse

Automatisk generering av kliniske rapporter

Lek deg Frisk eksterne virtuelle rehabiliteringssystem gjør det mulig å foreskrive fysiske og kognitive rehabiliteringsøkter - fra avstand. Lek deg Frisk gir fagpersoner 250 øvelser som inneholder mer enn 7000 vanskelighetsgrader og som kan generere kliniske rapporter som evaluerer mer enn 100 forskjellige kliniske parametere automatisk.

 Pasienter kan fullføre de foreskrevne øvelsene hjemme med full fleksibilitet, noe som reduserer muligheten for at pasienter avbryter behandlingen. Eventuelle treningsdata vil bli samlet inn av systemet, og vil deretter bli lagret og kvantifisert ved hjelp av bevegelsesfangst og ytelsesevaluering for hver øvelse. Ved å bruke Telerehabiliterings-løsningen levert av Lek deg Frisk, kan fagpersoner kontrollere og overvåke i detalj pasientutviklingen fra den første økten.

Målet med alternativet for ekstern virtuell rehabilitering er å bringe rehabilitering nærmere de individene som bor på avsidesliggende steder, samtidig som det garanteres kvalitet og kontinuerlig behandling, slik at fagpersoner kan administrere, evaluere og overvåke pasientene sine eksternt

Behandlingskontinuitet