De som har behov for rehabilitering
  • Treningsmetode beregnet på alle som trenger rehabilitering, fysisk og/eller kognitiv
  • Tidlig og aktiv rehabilitering øker sjansene for å gjenvinne tapte funksjoner
  • Rehabilitering hjemme kan redusere antall liggedøgn på institusjon, som er i tråd med samhandlingsreformen fra 2012

  • Samfunnsøkonomiske besparelser

Kontakt oss

 

Ad Normalis AS

Blue Innovation Arena

Borgundvegen 340

6009 Ålesund

​​

Tel: +47 995 12 920

post@adnormalis.no