BaggrundNy.jpg

Lansering: Online-løsning for individuelt tilpasset rehabilitering

Hjemmerehabilitering organisert og fulgt opp av terapeut

Lett å bruke

Systemet presenterer øvelsene og leser bevegelsene når pasienten utfører dem. Det er ikke nødvendig med sensorer på kroppen for fysiske øvelser. Et kamera registrerer pasientens bevegelser og gir umiddelbar tilbakemelding på hvordan øvelsene blir gjennomført.
Øvelsene gjennomføres på nettbrett eller med bruk av kamera – det er derfor ikke nødvendig å kjenne til bruk av pc for å trene.

image003.jpg
image005.jpg

Bestem selv hvor og når

 

Pasientene som benytter systemet hjemme kan selv bestemme når de vil gjennomføre øvelsene. De følger et skjema som er satt opp av deres fysioterapeut, men kan velge å gjøre øvelsene på det tidspunktet på dagen det passer best. Med internettilkobling kan pasientene også trene når de er på hytta eller besøker familie.

Tren over internett

Fysioterapeuten setter opp treningsplanen slik at den er tilpasset hver enkelt pasient. Planen kan bestemme hvilke øvelser pasienten kan utføre hvilken dag. Øvelsene kan konfigureres blant annet etter kompleksitet, intensitet, hvor lenge øvelsene skal utføres og antall repetisjoner.

Etter treningen mottar fysioterapeuten en detaljert rapport som forteller hvordan øvelsene ble utført. Slik kan terapeuten vurdere pasientens innsats og gjøre nødvendige endringer i treningsplanen. Det er ikke nødvendig for pasienten å komme til en ny konsultasjon for å få gjort endringer.

image003.jpg
image004.jpg

Når det er gøy å trene

Trening basert på spill er svært motiverende for pasienter i alle aldre. Treningsmetoden skaper lett engasjement, blant annet ved at pasienten får en umiddelbar tilbakemelding på hvordan treningen gjennomføres, samtidig som det kan samles poeng osv.  Tilbakemeldingene gis i form av lyd, tekst eller symboler

Målrettede øvelser

I systemene fra ad Normalis er hver enkelt av øvelsene skreddersydd til å rehabilitere spesifikke kognitive eller motoriske funksjoner.

Både kognitive og fysiske øvelser kan settes opp i samme treningsplan.

Treningsplanen settes opp av fysioterapeut eller annet helsepersonell, som også følger opp underveis.

Pasienten finner de tilpassede øvelsene i sin treningsplan.

image005.png
image006.png

Kontinuerlig forbedring

Systemet samler kontinuerlig inn data når pasienten gjennomfører øvelser. Detaljert informasjon om hastighet, vinkler og gjennomføring blir tilgjengelig, sammen med flere data som responstider, pasientens valg, systemets justeringer av vanskelighetsgrad og mer. Alle pasientens gjennomføringer – eller forsøk på å utføre oppgavene i planen - blir registrert.

De innsamlede dataene gir grunnlag for omfattende visuelle rapporter og et stadig bedre grunnlag for å justere øvelsene, slik at de kan gi best mulig uttelling for hver enkelt pasient.